Sonomamografi (Renkli Doppler)

Sonomamografi (Renkli Doppler)

Sonomamografi (Renkli Doppler)

MEME ULTRASONU NEDİR ?
1_1_1Mamografiye yardımcı olarak yapılır. Yoğun meme dokusu içinde saklanabilecek kitleleri ortaya çıkarır. Kitle varlığında iç yapısının sıvı mı katı mı olduğunu gösterir. Lüzumsuz iğne biyopsilerini önler. Merkezimizde mamografi ile birlikte her hastaya yapılmaktadır.

Renkli Doppler - duplex ultrasonografi ve elastografi gibi konvansiyonel ultrasonu tamamlayan yardımcı yöntemler işlem duyarlılığını ve özgüllüğünü arttırır.

ULTRASON GÖRÜNTÜLEME NEDİR ?
1_1_2Ultrason veya sonografi ses dalgalarının vücut içerisine gönderilmesi tekniğine dayanır. Bu ses dalgaları iç organlar tarafından yansıtılır. Yansıyan dalgalar cihazın bazı özel parçaları ile kaydedilir ve daha sonra anatomik bir bölgenin görüntüsü oluşturulur. Ultrason iyonize radyasyon (X ışını) içermez.

Ultrason görüntüleri gerçek zamanlı olarak elde edilen görüntülerdir; bu nedenle iç organ ve dokuların hareketlerini de gösterebilir. Örneğin Doppler incelemelerinde olduğu gibi kanın damarlardaki akışı görüntülenir.

MAMOGRAFİ YERİNE NEDEN SADECE ULTRASON YAPILMIYOR ?

Özellikle küçük kireçlenme odakları ile ortaya çıkan kanserlerde ultrasonografi duyarlı değildir. Sadece ultrason ile kanser taramasını destekleyecek veriler henüz yayınlanmamıştır.

BU TETKİKİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR ?

Meme patolojilerinde

Mamografide izlenen yoğunlukların analizinde,

Memenin iyi huylu - kötü huylu tümörlerinin ayırımında,

Meme kitlelerinin damarsal yapısının araştırılmasında,

Biyopsi işleminde rehberlik amacı ile ultrasondan yararlanılır.