Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tiroid bezi / tiroid nodülü nedir?

Tiroid bezi,  boyun alt – ön kesiminde  yeralan kelebek şeklinde bir endokrin bezdir.

Tiroid bezinde üretilen, kana salgılanan tiroid hormonları vücuttaki tüm dokulara ulaşır.

Tiroid hormonları, vücudun enerji metabolizması – vücut ısısının düzenlenmesi, kalp, beyin, kaslar ve pek çok organın çalışmasında düzenleyici,  çok önemli  rol oynar.

Bazı durumlarda, tiroid bezi içinde sert nodüller oluşur.  Bu nodülleri küçük bir yumru şeklinde fark edebilirsiniz. Çoğu zaman  bu nodüller tehlikeli değildir. Ancak bazıları tiroid kanseri de olabilirler.

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid kanseri  olasılığını  test etmek için nodülden örnek alınmasıdır.

Yapılan araştırmalarda  tiroid  nodüllerine  neyin sebep olduğu  kesin olarak ispatlanmamıştır.  Gıda ile  alınan iyotun  eksikliği,  ülkemizde  de olduğu  gibi, nodül oluşumunda çok önemli  bir nedendir. Türkiye’de   erişkin yaş grubunda  her 3-4 kişiden birinde tiroid nodülüne rastlanmaktadır. 

Hashimoto tiroiditi gibi  tiroid bezi ile ilgili bazı otoimmün  hastalıklarda da  tiroid nodülü oluşabilir. Bunların  çoğunluğu  yalancı  nodüldür, riskli değildir.

Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden çok daha yaygındır. Nodüller hamilelik sırasında büyüme eğilimi gösterir.

Boyun radyasyon tedavisi (radyoterapi) gören kişilerde de nodül  oluşma olasılığı daha yüksektir. Ailenizde  tiroid nodülü  veya  kanseri   varsa,  sizde  de nodül  gelişme  riski   artar. 

Tiroid  nodüllerinin  sadece küçük bir yüzdesi  kanserdir,  nodüllerin çoğunluğu iyi huyludur.  Erken tanı  için kanserli bir nodülü en kısa zamanda tanımlayarak teşhis koymak çok önemlidir. Tedaviye hızlı bir  şekilde  başlamak, hastalıksız  sağkalımı etkileyen çok önemli bir faktördür. 

Tiroid İİAB (ince iğne aspirasyon biyopsisi)’ye nasıl hazırlanabiliriz?

İşlem öncesinde açlık gerekmemektedir.  İşlem sırasında, ultrason görüntülerini almak için boynunuza ultrason jeli uygulanacaktır. Bu jel suda çözülebilen toksik olmayan bir maddedir. Biyopsiye gelirken  rahat bir kıyafet tercih edebilirsiniz.  İşlem sırasında boynunuzdaki takıları  da çıkarmanız gerekecektir.

Biyopsi  öncesi pek çok ilacın kullanımına devam edilebilir. Bununla birlikte, kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, biyopsi öncesi geçici süreliğine durdurulmalıdır. Bu ilaçlar, kanama riskinizi  arttırabilir. Aldığınız kan sulandırıcı ilaçların durdurulması konusunda, doktorunuz size  uygun  yeni bir reçete düzenleyecektir.

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nedir?

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi,  tiroid bezinden küçük bir doku örneğinin alınmasını sağlayan prosedürdür. Hücreler küçük, içi boş bir iğne ile enjektör  yardımı ile  çıkarılır. Elde edilen numune  analiz için patoloji laboratuarına gönderilir.

Tiroid nodülünün, ince iğne aspirasyon biyopsisi basit ve güvenilir bir işlemdir. İğne ucunun nodül içerisindeki doğru yerinin görülebilmesi için, işlem ultrason rehberliğinde gerçekleştirilir.   Boynun geriye doğru açılması omuzların altına bir yastık konularak sağlanır.

İşlem sırasında ultrason probu ve iğneden dolayı, boynunuzda  hafif bası hissedebilirsiniz. Bu pozisyonda olabildiğince hareketsiz durmanız, öksürmekten, konuşmaktan ve yutkunmaktan kaçınmanız  işlem  süresini kısaltacaktır.  

Biyopsi bölgesinde kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar  çok nadirdir.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Uzman radyolog doktorumuz biyopsiyi  bir ultrason   cihazı yardımıyla yapar. Bu  cihazda nodülün sürekli  görüntüsünü sağlamak için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Bu iğnenin tam olarak doğru noktaya yönlendirmesini sağlar. Boyundaki  diğer anatomik yapılara zarar gelmesini de önler.

İlk olarak boyun bir antiseptik ile temizlenir.  Lokal anestezi enjeksiyonu yapılır ya da topikal anestezik jel cilt yüzeyine uygulanır. Biyopsi için doktorumuz çok ince bir iğne ile nodülden örnek hücre almaya çalışacaktır (kullanılan iğnenin kalınlığı, kan almak için kullanılan iğnelerden  daha da incedir). İğneyi cilde batıracak ve şüpheli nodül içine itecektir.  Birkaç saniye sürecek örnek hücre toplanmasını takiben, iğne geri çekilecektir. Nodülün  farklı yerlerinden hücre  örnekleri toplanır.  Elde edilen materyal işlem sırasında hazır bulunan  patoloji doktoru tarafından değerlendirilerek, doğru tanıya varmak için yeterli sayıda  hücre bulunup bulunmadığına karar verilir.  Şüpheli durumlarda, nodülden birkaç kez daha örnekleme yapılabilir. Eğer hücre sayısı, doğru tanı koyabilmek için yeterli ise işlem sonlandırılır. Biyopsi işleminin tamamlanmasının ardından,  iğnenin  cilde girdiği  nokta küçük bir flaster ile kapatılır.   Daha sonra da boynunuza buz ile basınç uygulanır.  

tiroidinceigne

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulama 

Biyopsi İşlemi Sonrasında Sizi Neler Bekler?

İşlem boyunca sırtüstü yatıldığı için, yavaşça doğrulup, bir süre oturarak oluşabilecek hafif baş dönmesi önlenmeye çalışılır. Pek çok hasta genellikle kendini oldukça iyi hisseder.

Çoğu insan normal faaliyetlerine hemen devam edebilir. Bandajınızı birkaç saat içinde çıkarabilirsiniz.

Biyopsi bölgesi işlem sonrası bir veya iki gün sonraya kadar hafif  ağrıyor olabilir. Gerekirse ağrı kesici ilaçlar (paracetamol türü) alabilirsiniz.

Test sonuçlarınızın  patoloji laboratuarından gelmesi birkaç gün sürebilir. Sonuçlarınızı ne zaman alabileceğiniz  hakkında   ön bankomuz  sizi bilgilendirecektir.