Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınlar

Tıbbi Yayınlar ve Bildiriler

ULUSAL - ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

ULUSAL - ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

 • Dr. Hülya Kapran, Italy Medİterranean Incontinence And Pelvic Floor Socİety, Evaluation And Management Of Pelvic Organ Prolapse, Italya Noto 2013
 • Albayrak Z, İntraokuler Tümörlerin Ayırıcı Tanısında Renkli Doppler Dupleks Ultrasonografinin Yeri , XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni 1994 , s:10
 • Albayrak Z, Carotid Endarterektomi Öncesi Görüntülemede Renkli Doppler Duplex US'nin Yeri ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası , Eylül 1994
 • Albayrak Z, Önay H. Göziçi Tümörlerinde Görüntüleme Yöntemleri, Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995, s:80
 • Önay H, Albayrak Z. Baş – Boyun Kitlelerinin Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi’nin Yeri , İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği , İstanbul 1997
 • Önay H, Albayrak Z. Hereditary Telengiectasia Manifested as Recurrent Gastrointestinal Bleeding for 12 years: A Case Report, 15th International Congress on Thrombosis, Antalya 1998
 • Önay H. Why is Lip Augmentation with Autologous Fat Injection Less Effective in the Vermillion Border, Aesthetic Plastic Surgery, İstanbul 1999
 • Albayrak Z, Önay H. Yoğun Memede Gizlenen Kanserler: Tarama Amaçlı Ultrasonografi ile Tanı, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999
 • Albayrak Z, Önay H. Fibroadenoma ve İnvaziv Duktal Karsinomaların Ayırımında Sonografik Özelliklerin Analizi, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999
 • Önay H, Albayrak Z. Hodgkin Lenfoma Nedeniyle Kemoterapi Alan Bir Hastada Gözlenen Heterozigot Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Portal Ven Trombozu, XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir 2000
 • Albayrak Z, Önay H. Rektal Tümörlerde Renkli Doppler - Duplex Transrektal Ultrasonografinin Yeri, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya 2001
 • Önay H, Albayrak Z. İnvaziv Lobüler Karsinomun Mammografik - Sonografik Bulguları ve Patolojik Korrelasyonu, İstanbul Meme Kanseri Konferansı, İstanbul 2006
 • Önay H. Morfea’da düşük doz UVA-1 Fototerapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya 2008
 • Albayrak Z, Önay H. Bir Olguda Tiroid Hemiagenezisi, Papiller Karsinom ve Nodüler Guatr Birlikteliği, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi , Türkrad 2009

 

ULUSAL - ULUSLARARASI KONGRELERDE KONUŞMACI

 • Dr. Hülya Kapran, Transperineal Sonografi Pelvik Taban Hastaliklari, 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Harbiye Askeri Müze, Istanbul 2013
 • Dr. Hülya Kapran, Pelvic Floor Ultrasound, Dubai Arab Health Congress 13th Middle East Medical Imaging And Dıagnostic Conference, Istanbul 2013
 • Dr. Hülya Kapran, Üriner Ve Anal Sfinkter Değerlendirmesi Konvansiyonel 3 Boyutlu Endoanal Us 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Istanbul 2013
 • Albayrak Z. Vaka takdimi, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999
 • Önay H, Albayrak Z, Dermotolojide Ultrasonografi, Dermotolojide Gelişmeler Sempozyumu , İstanbul 1999
 • Önay H. Meme Hastalıkları Tanısında Son Gelişmeler – Meme Ultrasonografisi, 1st Congress of the World Society for Breast Health., 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 2001
 • Önay H. Ovaryan Kitlelerde Renkli Doppler Görüntüleme, JINERAD 2002 Jinekolojik Görüntüleme Kursu, İstanbul 2002

ULUSAL DERGİLERDE DANIŞMA KURULU

 • Önay H. Endokrinolojide Diyalog 2004

 

PREZENTASYONLAR

 • Dr. Hülya Kapran – Dr. Zeynep Albayrak, Memede Girişimsel Yöntemler: Mammografik Stereotaksik Ve Ultrasonografik Volum Navigasyon (MR – US Füzyon), Türk Radyoloji Derneği Meme Sempozyumu, Istanbul 2012
 • Önay H. Impact of Digital Mammography on a Woman Healthcare Practice- ICR’06(International Congress of Radiology), Cape Town September 2006
 • Albayrak Z. Breast Cancer Management GE Media Summit, Dubai June 2007
 • Önay H, Women’s Healthcare - Breast Cancer, GE Media Summit, İstanbul June 2009

 

WORKSHOP

 • Jinekolojik Görüntüleme Kursu- NEOSON GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ JINERAD İstanbul, 2002