Meme İncelemeleri

Meme İncelemeleri

Meme İncelemeleri

MAMMOGRAFİ NEDİR ?

mammografi1

Memeden geçen Röntgen ışınları ile her iki memenin üçer poz görüntüsü alınır. Memeyi sıkıştırmak için plastik tepsisi olan özel röntgen makinası ile çekim yapılmaktadır. Hareketsizleştirmek için memenin iyice sıkıştırılması iyi görüntü elde edilmesini sağlar. Baskı ile yayılan meme dokusu içerisinde olası tümöral gelişim daha iyi görünür hale gelir.

Mammografi teknisyeni ilave görüntü almak isterse huzursuz olmayın. Bazen teknik nedenlerden dolayı belirli bölgeleri daha iyi görüntüleyebilmek için gerekebilir.

Sıklıkla karşılaştığımız bir durum da hastaların farklı kurumlarda çektirdikleri mammografiler ile bize danışmak için gelmektedirler. Çoğunlukla bu durumda tarafımızdan ilave inceleme yapmak gerekebilmektedir.

Mammografilerinizi ne zaman ve nerede çektirdiğinizi unutmayınız. Yeni bir mammografi çekimi için başvurduğunuzda eski mammografilerinizi ve meme ile ilgili geçmiş tüm incelemelerinizi mutlaka beraberinizde getiriniz. Her memenin mammografik görünümü parmak iziniz kadar farklıdır. Dolayısıyla eski incelemeleriniz ile karşılaştırma radyoloğun tanı koyma sürecini çabuklaştırır.

MAMMOGRAFİ ÇEKİMİ ÖNCESİ HAZIRLIK NASIL OLMALIDIR ?

MEME KANSERİ İÇİN BAŞKA TESTLER VAR MI?

mammografi2Evet, meme kanserini tespit etmek için başka testler mevuttur. Mammografi altın standart kabul edilir. Ama patolojik durumlarda ve yüksek riskli hastalarda mammografiye yardımcı yöntemlerden yararlanılabilir. Ultrasonografi (merkezimizde rutin yapılmaktadır), iğne biopsisi, meme MR gibi. Diğer başka yöntemler de günümüzde araştırma aşamasındadır. 

NEDEN GENÇ KADINLARDA MAMMOGRAFİ İLK SEÇİLECEK YÖNTEM DEĞİLDİR?

İyi bir sebep olmadığı müddetçe, radyasyondan dolayı genç kadınlarda mammografi çekimi yapmamak daha iyidir. Ancak yeni gelişmeler sayesinde mammografi dozu çok düşüktür. Alınan radyasyon dozu yer ve gökten saçılma yoluyla maruz kaldığımız senelik radyasyon dozunun da altındadır. 

40 yaş ve üstü kadınlarda senelik tarama mammografisinin sağlık durumları elverdiği yaşa kadar sürdürülmesi tavsiye edilir.

SADECE YÜKSEK RİSKLİLER Mİ MAMMOGRAFİ ÇEKTİRMELİ ?

Tek önemli risk faktörü kadın olmaktır. Meme kanseri gelişme olasılığı, kadınlarda erkeklere göre 100 kat daha yüksektir. Bundan dolayı her kadın yüksek risk taşımaktadır. Dahası, yaşlandıkça risk artar. 

Diğer risk faktörleri:

a) Anne, kızkardeş veya kızınızda meme kanseri hikayesi

b) Yoğun meme dokusu (ilk mammografiniz çekilene kadar memenizin ne kadar yoğun olduğunu bilmeniz mümkün değildir). Yoğun memelerde mammografi değerlendirmesi güçleşmektedir.

Daha az önemde risk faktörleri de şöyledir: hiç hamile kalmamış olmak, 30’dan sonra doğum yapmak, emzirmemek. Bütün bunlara rağmen meme kanseri olacağınızı önceden söyleyen bir yol yoktur. Herkesin başına gelebilir. Hatta erkeklerin bile. 

MAMMOGRAFİ MEVCUT OLAN HER MEME KANSERİNE DUYARLI MIDIR?

Maalesef, hayır. %100 etkin bir yöntem henüz yok. Ele gelemeyecek kadar küçük veya yumuşak birçok meme kanseri mammografide görülür. Tarama mammografileri bunun için çok önemlidir. Ancak her kanser aynı şekilde davranmaz. Bazı tipler mammografide görülmese de ele gelebilir. Bunun için kendi-kendine meme muayenesi, doktorun meme muayenesi ve mammografiyi birlikte yapınız/yaptırınız. 

Mammografi çektirirken, radyoloğa elinize kitle geliyorsa mutlaka bildiriniz. Bu bilgi radyoloğun seçeceği inceleme türünü değiştirebilir. 

Yapılmış olan normal tarama mammografisinden bir müddet sonra elinize kitle gelmesi sizi doktora başvurmaktan alıkoymasın.

Mammografiler tüm kanserlere duyarlı değildir. Sekiz – dokuz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bu kadar yaygın bir hastalık olmasından dolayı elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız. 

TAM ALAN DİGİTAL MAMMOGRAFİ VEYA KISACA DİGİTAL MAMMOGRAFİ NEDİR?

Alışılagelmiş mammografiden farkı görüntülerin bilgisayarlı digital teknoloji ile elde edilmesidir.

ACRIN DMIST çalışması yoğun meme dokusu olan kadınlarda digital teknolojinin faydalarını göstermiştir . 

DİGİTAL MAMMOGRAFİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Radyasyon dozu önemli ölçüde düşmektedir.

Görüntüler digital ortamda oluştuğundan çekim süresi daha kısadır.

Radyologlar digital teknoloji sayesinde görüntü parametrelerini optimize etme olanağına sahiptir. Bu sayede ilave film çekimi, dolayısıyla ilave radyasyondan kaçınılmış olunur. 

Digital görüntüler üzerinde çalışılabilmesi yoğun memelerde mammografinin duyarlılığını arttırmaktadır. 

Getirdiği bir başka yenilik de bilgisayar ortamında arşivlemenin yapılmasıdır.