Tiroid Hemiangenez, Nodüler Guatr ve Papiller Karsinom Birlikteliği Makalesi

Haberler

Tiroid Hemiangenez, Nodüler Guatr ve Papiller Karsinom Birlikteliği Makalesi

"Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği" Bilimsel Makalesi Yayınlandı ...

Bu makalede çok nadir bir agenezili sol tiroid lobu, adenomatöz hiperplazi ve sağ lobda papiller karsinom birlikteliği olgusu sunuldu. Daha önce tiroid cerrahisi geçirmemiş 59 yaşında asemptomatik bir kadın hasta sonografi ile değerlendirildi.

Ultrasonografi ve sintigrafide sol lobda agenezi ve sağ lobda birine papiller karsinom tanısı konulan çoklu nodül tespit edildi.