Stokholm Karolinska Üniversitesi’nden Dr. Torkel B. Brismar ile Görüşme Yapıldı

Haberler

Stokholm Karolinska Üniversitesi’nden Dr. Torkel B. Brismar ile Görüşme Yapıldı

Stokholm Karolinska Üniversitesi’nden Dr. Torkel B. Brismar ile 30 Haziran 2011 tarihinde yapılan görüşmede Tarama Mamografisi ile birlikte Kemik Yoğunluğu ölçümünün yapılmasının önemi vurgulandı. (RSNA 2010  Chicago)

Osteoporoz çok ağrılı ve tedavisi yüksek maliyetli hastalıkların başında gelmektedir. Öncelikle menopoz sonrası kadınları etkilemekte ve beklenmedik kemik kırıklarına da neden olmaktadır.
Karolinska Üniversitesinin önderliğindeki projede 10.000 kadına eşzamanlı tarama mammografisi ve kemik yoğunluğu ölçümü uygulamasına başlanmıştır. 

Soru: Bu çalışmayı uygulama nedeniniz nedir?
Cevap:
 Dünyadaki kadınların 1/3 ‘ünde osteoporoza sekonder kırık gelişmektedir. Birçok kadın için mammografi meme kanseri erken teşhisinde alışılagelmiş metoddur. Aynı seansta osteoporoza sekonder kırık riskinin belirlenmesi onlar için de pratik bir uygulamadır. İlk kırıklarını yaşamadan kemik yoğunluğundaki düşüşün hesaplanması ve erken tadavisi, hem kadınların maruz kalabileceği gereksiz morbidite ve ağrıyı,  hem de sadece kendileri için değil, tüm toplum için sözkonusu  olabilicek   yüksek  maddi yükü de önleyecektir.        

Soru: Çalışmanın ana hatları nelerdir? 
Cevap: Çalışma 3 yıllık bir süreye yayılmaktadır. Araştırmanın bir parçası olarak her yaş grubundan, %2 en düşük kemik yoğunluklu kadın ileri tetkik için çağrılacaktır.  Bu grubun içine giren genç kadınlarda osteoporoz gelişmemiş olsa da ileri yaşlarda osteoporoz riskinin  artması  söz konusudur.  Bu grup kadınlar tedaviye gerek kalmadan yaşam tarzlarını değiştirerek kemik gücünü arttırabilirler. 

Soru: Bu çalışmaya katılan kadınlardan nasıl tepkiler aldınız? 
Cevap: 
Tamamı ile olumlu. 

Soru: Bu tür taramanın sizce yararları nelerdir?  
Cevap:
 Dünyada, yılda yaklaşık 9 milyon kırık osteoporoz nedeni ile oluşmaktadır. Günümüzde osteroporoz tedavisi oldukça düşük maliyetlidir. Ancak ne yazık ki çoğunlukla kırık ile sonuçlanana kadar teşhis edilememektedir. Osteoporoz taraması mammografi ile birlikte yürütüldüğünde düşük maliyetli ve basit bir çözüm yolu oluşturmaktadır. Yaşam tarzında yapılacak değişiklik veya  medikal tedavi ile kemik kırıklarının sayısı büyük ölçüde azalacaktır.