FAYDALI BİLGİLER

Bilimsel Yayınlar

TIBBİ YAYINLAR VE BİLDİRİLER

ULUSAL - ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Gülden Yenice Karatağ, M.D.,1 Zeynep Kırkali Albayrak, M.D., Hülya Kapran Önay, M.D.,Ozan Karatağ, M.D.,Önder Peker, M.D. Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma (Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği), Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2013;23(2):115-118

Ozlem Su, MD, Nahide Onsun, MD, Hulya Kapran Onay, MD, Yeliz Erdemoglu, MD,Dilek Biyik Ozkaya, MD, Filiz Cebeci, MD, and Adnan Somay, MD Effectiveness of medium-dose ultraviolet A1 phototherapy in localized scleroderma, International Journal of Dermatology 2011, 50, 1006–1013

Zeynep Kırkalı Albayrak, Hülya Kapran Önay, Gülden Yenice Karatağ, Ozan Karatağ Invasive lobular carcinoma of the breast: mammographic and sonographic evaluation, Diagn Interv Radiol 2011; 17:232–238

Albayrak Z. Bilateral glaucomatous optic neuropathy in Takayasu’s disease without cervical arterial stenosis, European Journal of Ophthalmology, Vol 11-1, 93-96 2001

Albayrak Z, Önay H. Fokal tiroiditin sonografik özellikleri. Sonographic appearances of focal thyroiditis, Endokronolojide Diyalog Vol 1(2), Haziran 2004

Önay H, Albayrak Z. Bone Mineral Density in a Normal Turkish Female Population, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

Albayrak Z, Önay H. Klinik Uygulamada Renkli Doppler – Duplex Ultrasonografi , Klinik Gelişim 6 (2208-2219) 1993

ULUSAL - ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

Dr. Hülya Kapran, Italy Medİterranean Incontinence And Pelvic Floor Socİety, Evaluation And Management Of Pelvic Organ Prolapse, Italya Noto 2013

Albayrak Z, İntraokuler Tümörlerin Ayırıcı Tanısında Renkli Doppler Dupleks Ultrasonografinin Yeri , XXVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni 1994 , s:10

Albayrak Z, Carotid Endarterektomi Öncesi Görüntülemede Renkli Doppler Duplex US'nin Yeri ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kuşadası , Eylül 1994

Albayrak Z, Önay H. Göziçi Tümörlerinde Görüntüleme Yöntemleri, Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, Antalya, 1995, s:80

Önay H, Albayrak Z. Baş – Boyun Kitlelerinin Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi’nin Yeri , İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Erişkin ve Çocuk KBB Hastalıkları Baş Boyun Cerrahisi ve İletişim Bozuklukları Derneği , İstanbul 1997

Önay H, Albayrak Z. Hereditary Telengiectasia Manifested as Recurrent Gastrointestinal Bleeding for 12 years: A Case Report, 15th International Congress on Thrombosis, Antalya 1998

Önay H. Why is Lip Augmentation with Autologous Fat Injection Less Effective in the Vermillion Border, Aesthetic Plastic Surgery, İstanbul 1999

Albayrak Z, Önay H. Yoğun Memede Gizlenen Kanserler: Tarama Amaçlı Ultrasonografi ile Tanı, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999

Albayrak Z, Önay H. Fibroadenoma ve İnvaziv Duktal Karsinomaların Ayırımında Sonografik Özelliklerin Analizi, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999

Önay H, Albayrak Z. Hodgkin Lenfoma Nedeniyle Kemoterapi Alan Bir Hastada Gözlenen Heterozigot Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı Portal Ven Trombozu, XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir 2000

Albayrak Z, Önay H. Rektal Tümörlerde Renkli Doppler - Duplex Transrektal Ultrasonografinin Yeri, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. & 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya 2001

Önay H, Albayrak Z. İnvaziv Lobüler Karsinomun Mammografik - Sonografik Bulguları ve Patolojik Korrelasyonu, İstanbul Meme Kanseri Konferansı, İstanbul 2006

Önay H. Morfea’da düşük doz UVA-1 Fototerapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi, 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Konya 2008

Albayrak Z, Önay H. Bir Olguda Tiroid Hemiagenezisi, Papiller Karsinom ve Nodüler Guatr Birlikteliği, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi , Türkrad 2009

ULUSAL - ULUSLARARASI KONGRELERDE KONUŞMACI

Dr. Hülya Kapran, Transperineal Sonografi Pelvik Taban Hastaliklari, 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Harbiye Askeri Müze, Istanbul 2013

Dr. Hülya Kapran, Pelvic Floor Ultrasound, Dubai Arab Health Congress 13th Middle East Medical Imaging And Dıagnostic Conference, Istanbul 2013

Dr. Hülya Kapran, Üriner Ve Anal Sfinkter Değerlendirmesi Konvansiyonel 3 Boyutlu Endoanal Us 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Istanbul 2013

Albayrak Z. Vaka takdimi, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 1999

Önay H, Albayrak Z, Dermotolojide Ultrasonografi, Dermotolojide Gelişmeler Sempozyumu , İstanbul 1999

Önay H. Meme Hastalıkları Tanısında Son Gelişmeler – Meme Ultrasonografisi, 1st Congress of the World Society for Breast Health., 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul 2001

Önay H. Ovaryan Kitlelerde Renkli Doppler Görüntüleme, JINERAD 2002 Jinekolojik Görüntüleme Kursu, İstanbul 2002

ULUSAL DERGİLERDE DANIŞMA KURULU

Önay H. Endokrinolojide Diyalog 2004

PREZENTASYONLAR

Dr. Hülya Kapran – Dr. Zeynep Albayrak, Memede Girişimsel Yöntemler: Mammografik Stereotaksik Ve Ultrasonografik Volum Navigasyon (MR – US Füzyon), Türk Radyoloji Derneği Meme Sempozyumu, Istanbul 2012

Önay H. Impact of Digital Mammography on a Woman Healthcare Practice- ICR’06(International Congress of Radiology), Cape Town September 2006

Albayrak Z. Breast Cancer Management GE Media Summit, Dubai June 2007

Önay H, Women’s Healthcare - Breast Cancer, GE Media Summit, İstanbul June 2009

WORKSHOP

Jinekolojik Görüntüleme Kursu- NEOSON GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ JINERAD İstanbul, 2002