RADYOLOJİK MUAYENELER

Prostat MR ile US füzyon - Volum Navigasyon Prostat Biopsisi <blink>YENİ</blink>

Prostat kanserinin tanısı kimi zaman zordur, ancak tanıyı koyduğumuz veya kanserden şüphelendiğimizde bundan sonra ne yapılacağına karar vermek hem doktor hem de hasta için daha da zordur.

 

Bunların içinden insan ömrünü kısaltacak saldırganlıkta olan tümörlere karşı tedavi uygulamak amacımızdır; yoksa yavaş ilerleyip yaşamsal tehdit oluşturmayanlara değil.

 

Artık elimizde prostat kanserinin hem yakalamasında hem ayrımında bize yardım edecek yeni bir teknoloji var… Füzyon destekli prostat biopsisi

 

PROSTAT MR İLE US FÜZYONU 

 

Kısa zaman önce araştırmacılar, MR kesitlerin gerçek zamanlı canlı ultrason görüntüleri ile  örtüştürülebilmesi için yeni bir yazılım geliştirdi. Hastaya önce MR çekiliyor,  radyolog bu görüntüler üzerinden şüpheli alanları işaretliyor.

 

Daha sonra rektal ultrason probu ile prostat taranırken,   füzyon yazılımı yüklenmiş MR görüntüleri  ultrason  kesitleri  ile  örtüşecek şekilde  kaydırılır.  Böylece detaylı 3 boyutlu ultrason /  MR görüntüsü ortaya çıkar.   Elde edilen bu görüntü yardımı ile biopsi iğnesi eski yöntemdeki gibi prostatın herhangi biryerinden değil, tam da MR'da teşhis edilen şüpheli olan lezyondan geçer.  Bu  da  belirsiz  yönde gitmek yerine,  GPS yardımıyla hedefimize   ulaşmaya benzer.

 

Hiçbir metotta olduğu gibi bu yöntem de kusursuz değildir. Bazı durumlarda kanser bu yöntemle de atlanabilir. Ancak burada tanıdan kaçabilen tümörlerin çoğunluğunun klinik önemlerinin olmadığı ortaya konmuştur.

 

Başka türlü ifade edersek;  üstünde durulması gerekmeyen prostat tümörlerini göstermeden tedavi edilmesi gereken tümörleri yakalamada konvansiyel klasik biopsi yaklaşımına kıyas ile çok daha üstün bir  yöntemdir.

 

Görünen o ki, ilk girişimde bize yeterli ve gerekli bilgiyi sağladığı için bu yeni yöntemle  biopsi tekrarlarının da önü alınacak.